Tennis, Golf- en Muisarmtherapie

Een tennisarm of tenniselleboog is een zeer pijnlijke ontsteking van bepaalde pezen naast de elleboog. De pijn is voelbaar bij inspanningen en maakt sommige bewegingen bijna onmogelijk. Deze klacht kan zomaar 9 tot 12 maanden aanhouden. Dit is onacceptabel!

Bij deze ontsteking treffen we geen ontstekingsstoffen aan en dit maakt deze klacht een behoorlijk buitenbeentje. Steeds meer wordt met onderzoeken aangetoond dat deze klacht o.a. wordt veroorzaakt door triggerpoints en beknellingen in de schoudergordel. Dit laatste geldt tevens voor de welbekende Muisarm en de iets minder bekende Golfarm.

De ervaring leert dat rechtstreekse aanpak van de pijnlijke plek en de directe omgeving hiervan weinig positief effect heeft. Een stevige aanpak van verband houdende spieren en de schoudergordel i.c.m. medical taping kan de duur van herstel enorm verkorten.

Met de Tennisarmtherapie maken we in een zeer intensieve maar korte tijd korte metten met Tennis-, Muis- en Golfarmklachten!