Terug van weggeweest

Zoals u wellicht al vernomen heeft heb ik vanaf 11 mei mijn praktijk weer geopend. Dit is geen vanzelfsprekendheid. Om in deze bijzondere tijd zo veilig mogelijk te werken vraag ik daarom uw aandacht voor de getroffen maatregelen.

Ik maak alleen een afspraak met u als ik met vrij grote zekerheid weet dat u gezond bent en dat u niet valt onder de risicogroepen zoals gedefinieerd door het RIVM. Dit doe ik aan de hand van een telefonische triage / gezondheidscheck.

Mocht u na de gemaakte afspraak toch klachten (neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius) krijgen dan verzoek ik u de afspraak te annuleren. Daarnaast heb ik in de praktijk aanvullende maatregelen genomen ten aanzien van hygiëne.

De groep kwetsbare mensen zoals gedefinieerd door de RIVM bestaat uit:

1. Mensen van 70 jaar en ouder.
2. Volwassenen (ouder dan 18 jaar) met een van de onderliggende aandoeningen:
• Mensen met chronische luchtweg- of longproblemen die daar van zo veel last hebben dat ze onder behandeling van een longarts zijn.
• Chronische hartpatiënten, die daar zoveel last van hebben dat ze onder behandeling zijn van een cardioloog.
• Mensen met suikerziekte die slecht ingesteld zijn en/of met complicaties.
• Mensen met een nierziekte die moeten dialyseren of wachten op een nier transplantatie.
• Mensen met een verminderde weerstand tegen infectie doordat zij medicijnen gebruiken voor een auto-immuunziekte en mensen die een orgaan of stamceltransplantatie hebben ondergaan. Mensen die geen milt hebben of een milt die niet functioneert en mensen die een bloedziekte hebben. Mensen met een verminderde weerstand doordat ze weerstand verlagende medicijnen nemen. Kankerpatiënten tijdens of binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling. Mensen met ernstige afweerstoornissen waarvoor zij behandeling nodig hebben van een arts.
• Mensen met een hivinfectie die (nog) niet onder behandeling zijn van een arts of met een hivinfectie met een CD4 cluster of differentiation 4 getal onder <200/mm2.
• Mensen met ernstige leverziekte.
• Mensen met ernstig overgewicht (BMI > 40).

Als u tot deze groep kwetsbare mensen behoort heeft u een grotere kans om ernstig ziek te worden als u besmet wordt met het nieuwe coronavirus dan anderen. Dat komt doordat de natuurlijke afweer van het lichaam bij mensen op leeftijd en bij mensen die een ziekte hebben vaak lager is.
Wees extra voorzichtig! Het kan verstandig zijn om zoveel mogelijk thuis te blijven.

Op basis van een gezondheidscheck die ik met u doorloop bepaal ik of u behandeld kunt worden.

Voor alle cliënten geldt: U kunt géén afspraak maken als u één van volgende vragen met JA beantwoord:

1. Heeft u (de afgelopen 24 uur of) op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius)?
2. Heeft u op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?
3. Heeft u het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
4. Heeft u een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heeft u korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had?
5. Bent u in thuisisolatie omdat u direct contact heeft gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?

U kunt pas op de afspraak verschijnen als elke bovenstaande vraag met NEE wordt beantwoord.

Aanvullende maatregelen in mijn praktijk

Wat vraag ik van u?
• Algemeen geldt: geen handen schudden, handen wassen, hoesten en niezen in de ellenboog en gebruik van papieren zakdoekjes.
• Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
• Kom alleen, het aantal personen in de praktijk houden wij graag beperkt. (Alleen bij kinderen t/m 16 jaar is begeleiding van een volwassene een vereiste.)
• Bij binnenkomst wast u op de daarvoor aangewezen plaats de handen (of gebruikt de handalcohol).
• Houd 1.5 meter afstand van andere cliënten.
• Probeer als het mogelijk is zo min mogelijk deurkrukken, tafeloppervlakken en stoelen aan te raken met uw handen.
• Houdt u er rekening mee dat de toiletten tijdelijk gesloten zijn.
• Twijfelt u over uw gezondheid op de dag van de afspraak? Neem dan voor de afspraak telefonisch contact met mij op om te overleggen of uw afspraak kan doorgaan.
• Betaling vindt bij voorkeur plaats via een Tikkie of pinbetaling (contactloos).
• Geannuleerde afspraken vanwege gezondheidsoverwegingen worden uiteraard niet in rekening gebracht.
• Volg mijn instructies en die van de beheerder van het gebouw altijd op.
• Ik hoop op uw begrip dat als gevolg van deze situatie uw afspraak wellicht later plaatsvindt dat u had gehoopt.

Mijn voorzorg maatregelen:

• Ik word dagelijks medisch geïnterviewd en heb geen ziekteverschijnselen.
• Ik volg zeer strikt de regels omtrent lichamelijke hygiënemaatregelen.
• Ik geef geen hand bij binnenkomst.
• Na iedere cliënt reinig en desinfecteer ik alle vervuilde oppervlakken en de praktijkruimte.
• Na iedere behandeling wordt al het textiel vervangen.
• Ik ventileer de praktijkruimte.
• Ik plan meer tijd voor de afspraken om bovenstaande voorzorgsmaatregelen mogelijk te maken.

Ik kijk er enorm naar uit om u weer van dienst te zijn zoals u dat van mij gewend bent.

Ik zal u over de verdere ontwikkelingen blijven informeren.

Blijf gezond!